Over ons

Wie zijn wij?

Vrijwilligers die duurzaamheid een warm hart toedragenvormen het team van ReggeStroom. We werken iederedag heel hard om van de omslag naar lokaal en naar duurzaam tot een succes te maken.De afgelopen twee jaren hebben we als coöperatie behoorlijke tegenslagen gehad, maar met verenigde krachten en ondersteuning hebben we de weg omhoog weer gevonden. Gelukkig worden wij hierin gesteund door onze leden, de gemeente, de provincie en onze klanten.

Omdat wij een vrijwilligersorganisatie zijn, en het digitale tijdperk anders functioneert  is besloten om de winkel niet meer in gebruik te houden. Dit vroeg een te grote inzet van onze vrijwilligers en was economisch niet meer haalbaar.  Wilt u ons bereiken bel ons dan of stuur een email .

Sluit je bij ons aan

TOGETHER WE CAN TAKE GLOBAL ACTION AGAINST CLIMATE CHANGE

Meld je aan
Wat willen wij

Wij willen graag dat duurzame energie voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is en dat de deelname en de betrokkenheid van zowel particulieren als bedrijven bij ons lokale energiebedrijf maximaal is. We willen zoveel mogelijk mensen laten meedelen.  Daarom kiezen we voor een coöperatieve vereniging U(itgesloten) A(ansprakelijkheid). Dit houdt in dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor activiteiten van de coöperatieve vereniging. Zij lopen dus geen groter financieel risico dan de kosten van een lidmaatschap (éénmalig50,-)

Lid van Nuts en Co,

Nuts&Co is een coöperatie van een aantal energie collectieven in de provincie. Door het bundelen van krachten, delen van kennis en professioneel invullen van vraagstukken die bij lokale energie collectieven leven geeft Nuts&Co mede inhoud aan de organisatie en realisatie van de energietransitie van onder-op.

Nuts&Co fungeert onder andere als vertegenwoordiger, belangenbehartiger en contractpartner voor en namens de aangesloten leden.

Nuts&Co werkt vanuit het principe “Uw omgeving als bron voor uw eigen energie”. Met andere woorden als het mogelijk is om met elkaar de energievoorziening te realiseren met eigen middelen (mensen, techniek en euro’s) zal de opbrengst ook in eigen gebied terugkomen en daarmee een stimulans aan de omgeving, de leefbaarheid, de vitaliteit en de economie geven.

Meer weten:

www.nutsco.nl