Molenstroom

Molen De Hoop levert stroom!
Het is zo ver, eind mei zijn de twee generatoren in de molen geplaatst en in de weken daarna aangesloten. Sinds medio juni wordt er niet alleen meer graan gemalen in de molen en draait molen De Hoop niet meer voor de prins (voor niets), maar wordt er stroom mee opgewekt. Na een pilot in de Zwiepse Molen en een prototype in de Zandhaas in Velsen, is in De Hoop nu een doorontwikkeld model geplaatst. Het systeem bestaat uit twee generatoren die naar schatting 40.000 tot 60.000 kWh per jaar gaan opwekken.
En dat is volkomen schone stroom. De generatoren zijn gemaakt door molenmakerij Groot Wesseldijk en molenmakerij Vaags en de onderdelen komen uit Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Het systeem is ontworpen door Henk Stemerdink van Dochteren IA in Lochem. ReggeStroom bedankt iedereen die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen.
De aanlooptijd was lang, maar het resultaat is er dan gelukkig ook naar:
Ontstaansgeschiedenis

In de nazomer van 2011 ontwikkelden molenaar Jan van de Beld, werktuigbouwkundige Henk Stemerdink en ReggeStroom het plan om met molen De Hoop niet alleen maar meel te malen, maar ook stroom te gaan produceren. Molen De Hoop leent zich daar goed voor. In het verleden was de molen uitgerust met een dubbel stel maalstenen.

Bij de restauratie in 1978 is slechts één stel molenstenen teruggeplaatst.
De laatste tientallen jaren draait  er dus maar één enkel stel. Op de lege plaats van het tweede stel zijn nu de twee generatoren geplaatst.

Zo is de draaiende molen weer mooi in balans.

Realisatie van het project

In de eerste maanden van 2012 hebben we het plan ingediend bij Leader West-Twente en een aantal maanden later kregen we de toezegging dat 40 % van de begrootte kosten van € 100.000,– betaald zou worden door Europa, de provincie en de gemeente. De resterende 60 % moesten we zelf bij elkaar zien te krijgen.

In het najaar 2012 gingen we aan de slag om voor het plan dat geld bij elkaar te krijgen. Samen met Ondernemend Hellendoorn startten we een fondsenwervingsactie. Dat bleek echter lastiger dan we gedacht hadden. De uitnodiging om het plan voor molen De Hoop te presenteren tijdens de Energy Pit van HIER opgewekt kwam voor ons dan ook als geroepen.

Op 12 april 2013 gaven we een presentatie over Oude Molen Nieuwe Energie aan 150 deskundigen en belangstellenden in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Daar kregen en we enthousiaste reacties, maar vooral ook nuttige feedback, veel tips en hulp.

Half september gingen we live op de site www.oneplanetcrowd.nl . Op Eerste Kerstdag 2013 eindigde de crowdfundingsactie. Mede dankzij een flinke financiële ondersteuning door Stichting Doen! konden we al in de week daarvoor de knoop doorhakken: het gaat door! Molen de Hoop gaat groene stroom maken!

Het nog missende bedrag is (voorlopig) beschikbaar gesteld door ReggeStroom.
Bedankt

ReggeStroom dankt alle gevers, helpers en ondersteuners! Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat we dit prachtige project hebben uitgevoerd. Een project van groene energie, van het behoud van een dagelijks werkende historische molen, van een molenaar die daar zijn brood mee verdient, en een project van een beweging van mensen die kiezen voor duurzaam, voor lokaal en voor samen. Een project van ReggeStroom dus.

Vind je het leuk om alsnog mee te doen aan onze actie? Dat kan nog steeds. Je krijgt dan in ruil voor een bijdrage een pakket producten van de molen. Ga naar de website van Molen De Hoop en bestel zo’n pakket van de actie Oude Molen Nieuwe Energie!

Sluit je bij ons aan

HET KLIMAAT GAAT ONS ALLEMAAL AAN, KLIMAATVERANDERING DES TE MEER. NU IS HET MOMENT OM ACTIE TE ONDERNEMEN EN ALLE BEETJES HELPEN!

Doe mee