Veel gestelde vragen ZonneStroom

Algemeen

Wat is het doel van ZonneStroom van ReggeStroom?

Het doel is om aan ongeveer 1000 huishoudens zonnepanelen te leveren die gezamenlijk ongeveer 2,5 megawatt, stroom gaan leveren. Daarmee zorgen we voor een enorme reductie van uitstoot van CO2 en van fijnstof.

Hoe kan ik meedoen?

Als je hebt besloten om deel te nemen, vul je het aanmeldingsformulier in. Op dit aanmeldingsformulier worden behalve je naam en adresgegevens nog een aantal vragen gesteld met betrekking tot je energieverbruik. Ook vragen we voor welke installateur je kiest en hoe groot je dak ongeveer is. Op het formulier kun je invullen wanneer we langs mogen komen om te bekijken waar de zonnepanelen moeten komen. Op de afgesproken tijd komt jouw installateur bij je thuis voor een dakopname. Daarna ontvang je van ons een offerte op maat voor zowel de levering van zonnepanelen en de omvormer als voor de installatie van de panelen plus de kabels en de aanpassingen aan de meterkast. Als je de offerte voor akkoord getekend hebt en naar ons hebt teruggestuurd, krijg je van ons een opdrachtbevestiging plus een factuur voor de helft van het offertebedrag. Zodra wij dit bedrag binnen hebben, bestellen wij de zonnepanelen. De andere helft betaal je als de zonnepanelen geleverd en geplaatst worden.

Hoe is de selectie van de fabrikant en van de leverancier van de panelen tot stand gekomen?

Wij vinden het belangrijk om goede spullen te leveren. Daarom willen wij uitsluitend panelen en omvormers met een garantie van tenminste tien jaar. Wij vinden het ook belangrijk om duurzaam te werken. We willen dus geen panelen die straks (over een jaar of dertig als ze niet meer werken) bij het chemisch afval moeten. Wij willen geen producten verkopen die door kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Wij willen panelen verkopen van een fabrikant die al een lange staat van dienst heeft. We hebben zes bedrijven benaderd voor het maken van een aanbieding. We hebben hun offertes nauwkeurig vergeleken. Uiteindelijk hebben we gekozen voor kwaliteitsproducten van fabrikanten en leveranciers in wie we vertrouwen hebben.

Wat zijn de criteria geweest voor selectie van de fabrikant en de leverancier?

De prijs, de kwaliteit, de productgarantie, de herkomst van de panelen, de mogelijkheid tot samenwerken met lokale installateurs, de afwezigheid van kinderarbeid.

Waarom is er gekozen voor Europese panelen? Chinese panelen zijn toch goedkoper?

De panelen van Solar-Fabrik zijn simpelweg beter. Daarnaast zijn met name de veel langere productgarantie, de eenvoudiger claimmogelijkheden en het aspect van de transportafstanden (en de milieubelasting die daarbij hoort) voor ons belangrijk geweest. Ten slotte hechten wij grote waarde aan het feit dat aan Europese panelen geen kinderarbeid te pas komt.

Kan ik ook meedoen met ZonneStroom van ReggeStroom als mijn woning of bedrijf buiten de gemeente Hellendoorn staat?

Ja, iedereen in Nederland kan meedoen

Zijn er nog verplichtingen om mee te kunnen doen?

Ja. Je betaalt eenmalig €50,- organisatiekosten.

Bij wie moeten we zijn voor vragen over techniek, plaatsing e.d.?

Voor technische vragen en vragen over de montage kun je het best contact op te nemen met de installateur die de zonnepanelen op je dak legt.

Hoeveel panelen kan ik aanschaffen en/of plaatsen?

Dit is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden, van je stroomverbruik en van je eigen portemonnee. Wij doen een dakopname en samen met je jaarlijks stroomverbruik heb je dan de gegevens om te bepalen hoeveel panelen je wilt plaatsen.

Als ik me aanmeld na sluiting van deze actie, wat dan?

Ook na deze actie blijft ReggeStroom zonnepanelen verkopen. Je doet dan niet meer mee aan deze actie van collectieve inkoop. Wij blijven echter op dezelfde manier werken: we maken een offerte voor je, samen met de installateur die jij uitkiest. Daarna beslis jij of je van onze offerte gebruik wilt maken.

Hoe kom ik nog meer te weten?

Kom naar een van de informatiebijeenkomsten van ReggeStroom. Daar kun je het aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen. Ook op deze website kun je je inschrijven.

Financieel

Hoeveel kosten bijvoorbeeld acht panelen (inclusief montage en installatie) en wat levert dat aan elektriciteit op?

De kosten zijn mede afhankelijk van jouw dak en van jouw energieverbruik.. Als richtbedrag kun je uitgaan van ongeveer € 4000,- incl. BTW. Na een dakopname wordt de exacte prijs vastgesteld. Met acht panelen van 230/240 Wp. kan per jaar ongeveer 1.700 kwh. geproduceerd worden gedurende 25 tot 30 jaar. Na verloop van jaren zal de opbrengst (met garantie) wel iets minder gaan worden maar na 25 jaar is deze nog zeker minimaal 80%.

Hoe gaat de betaling?

Nadat de installateur de dakopname heeft gedaan, ontvang je van ons een offerte voor levering, montage en installatie. Deze offerte is gesplitst in

  • een prijs voor de levering van de panelen + omvormer + bevestiging + bekabeling. Hiervoor ontvang een je factuur van ReggeStroom (in twee delen: de helft van het totale factuurbedrag betaal je als je de opdracht geeft. De andere helft moet je betalen bij de levering van de panelen + omvormer + bevestigingen + bekabeling.
  • een prijs voor de montage en de installatie door de installateur. De factuur daarvoor ontvang je van je installateur, nadat je installatie in werking is.
Wat zijn de voordelen van zonnepanelen?

a. je krijgt een veel lagere energierekening
b. je huis wordt meer waard

Kan ik de zonnepanelen verzekeren?

Ja, de panelen kunnen op je woonhuisverzekering (opstalverzekering) worden meeverzekerd. Als je dat wilt, kun je contact opnemen met je eigen verzekeringsadviseur.

Technisch

Mag ik het ook helemaal zelf installeren?

Wij werken in deze actie met grotere systemen van steeds een aantal zonnepanelen tegelijk. Bij die systemen moet de meterkast aangepast worden. Dat is werk voor een erkende installateur. Je kunt met je installateur afspreken dat je toch zelf werkzaamheden uitvoert. In alle gevallen doen wij een eindcontrole om er zeker van te zijn dat de installatie goed werkt en dat hij veilig is.

Enkeltarief en/of dubbeltarief meter

Meter om het elektriciteitsverbruik te meten. Dubbeltarief wordt ook wel hoog-laag, normaal-laag, dag-nacht of piek-dal tarief genoemd. Als je een dubbeltarief meter hebt, betaal je 's nachts en in de weekenden minder voor je stroom. Op alle andere momenten betaal je juist meer voor je stroom. Het tarief per kWh is bij een dubbeltariefmeter gesplitst in een hoog en een laag tarief. Je betaalt tijdens werkdagen tussen 07.00 ’s ochtends en 23.00 uur ’s avonds het hoge tarief. Het lage tarief geldt in de regel van 23.00 uur tot 07.00 uur, in het weekend en op nationaal erkende feestdagen.

Wat is een zonnestroom-installatie?

De belangrijkste componenten van een zonnestroom-installatie zijn: een aantal zonnepanelen en een omvormer. Daarnaast is er materiaal nodig om de zonnepanelen op je dak te bevestigen (meestal aluminium rails) en zijn er kabels nodig om de panelen met de omvormer te verbinden en de omvormer met de meterkast. In de meterkast wordt een extra groep aangebracht. Op je meter kun je zien hoeveel stroom je panelen opwekken.

Hoeveel zonnepanelen passen op mijn dak?

Ga bij een hellend dak uit van ca. 1,7 m2 per zonnepaneel. Bij een plat dak moet je rekenen op 2,5 m2 per paneel. Panelen staan op een plat dak namelijk schuin rechtop. Dan heb je extra ruimte nodig om te voorkomen dat de panelen schaduw op elkaar werpen.

Wanneer heb ik een aparte groep nodig?

Als je meedoet aan onze actie, heb je in principe altijd een extra groep nodig. Een zonnesysteem met een totaal vermogen van 600 watt mag aangesloten worden op één groep in de meterkast. Wil je een groter vermogen plaatsen, en dat doe je al als je drie panelen aanschaft, dan is aanleg van een extra groep nodig. Heb je hier vragen over, raadpleeg dan je installateur.

Wat is de CO2 productie en besparing bij zonnepanelen?

Als een zonnepaneel elektriciteit produceert, komt er geen enkele milieuvervuilende stof vrij. Bij het produceren van stroom komt er dus ook geen CO2 vrij. Bij de productie van de panelen komt wel CO2 vrij. Na drie jaar elektriciteitsproductie heeft een zonnesysteem net zoveel CO2 bespaard, als er vrijkwam bij de productie van het systeem. De rest van de 25 jaren gegarandeerde levensduur, geldt elke gram CO2 die bespaard wordt, als netto milieuwinst. De berekening die men dan maakt, gaat uit van de uitstoot aan CO2 door kolen- en gascentrales bij de productie van 1 kWh aan stroom. Dat is ongeveer 0,58 kilo/kWh.

Wat is het vermogen en de maatvoering van de panelen?

Alle panelen hebben hetzelfde vermogen van 230/240 Wp, wat overeenkomt met een jaaropbrengst van 200 kwh als de panelen op het zuiden en onder een hoek van 36 graden worden geplaatst. De afmetingen van de panelen zijn ongeveer 100cm x 170cm. Het gewicht van de zonnepanelen is ca. 24 kg per paneel.

Wie bepaalt of het dak de panelen kan dragen?

Dat kun je zelf doen. Een normaal dak kan het gewicht en de belasting van de panelen gemakkelijk dragen. Als je twijfelt, kun je de installateur vragen wat hij ervan denkt. Wil je een constructieberekening? Neem dan even contact met ons op.

Hoe worden de zonnepanelen gelegd bij een schuin dak?

Dat is afhankelijk van het dak en dat zal blijken na de dakopname. De zonnepanelen kunnen liggend of staand aangebracht worden. Standaard oplossing is een opdaksysteem maar tegen meerwerk is een indaksysteem ook mogelijk.

Hoe worden de zonnepanelen gelegd bij een plat dak?

Dat is afhankelijk van de mogelijkheden en/of onmogelijkheden van het dak en dat zal blijken bij de dakopname.

Welke omvormers worden toegepast?

Voor de kleinere vermogens gebruiken we omvormers van het merk SMA (Duitsland). Vanaf ca. tien panelen gebruiken we omvormers van NEDAP (uit Groenlo) daar deze beter uitgerust zijn op de toekomst en er eenvoudig allerlei componenten aan toegevoegd kunnen worden. De Nedap omvormers zijn niet geschikt voor minder dan tien panelen.

Hoe weet je of de zonnepanelen goed functioneren?

Op een omvormer kun je de productie aflezen. Je kunt ook kiezen voor een systeem waarbij je de productie en de werking van de panelen op je eigen computer kunt aflezen.

Welke garanties worden gegeven?

Op de zonnepanelen geven we een productgarantie van 10 jaar. De opbrengstgarantie na 12 jaar is 90% en na 25 jaar nog minimaal 80%. De verwachte levensduur van de zonnepanelen is meer dan 25 jaar. Ook de omvormer heeft een garantie van 10 jaar. De omvormer zal tijdens de levensduur van de zonnepanelen waarschijnlijk één keer vervangen moeten worden (na ongeveer vijftien jaar).

Waarom kiezen jullie voor 230/240 Wp panelen?

Dat is op dit moment de standaard voor het vermogen van de zonnepanelen. Daardoor kunnen we ze ook voor een goede prijs aanbieden. Een zonnepaneel van 230/240 Wp geeft een opbrengst per jaar van ca. 200 kWh.

Hoe zit het met storingen?

Als er een storing is, kun je contact opnemen met je installateur.

Kan ik de installatie t.z.t. uitbreiden met nog meer zonnepanelen?

Ja. Dat kan. Waarschijnlijk moet er in dat geval ook een extra omvormer bijkomen.

Particulieren

Ik heb gehoord over een duurzaamheidlening bij de provincie Overijssel. Hoe zit dat?

De provincie Overijssel komt met een duurzaamheidlening. Zodra daarover meer bekend is, kun je dat op deze site lezen.

Hoeveel panelen moet ik op mijn dak leggen?

Vaak gaat men uit van de vuistregel: 70% van jaarverbruik gedeeld door 200 kwh = het aantal zonnepanelen. Dat heeft ermee te maken dat het niet aantrekkelijk is meer te produceren dan je nodig hebt. Kijk op je energiejaarrekeningen wat je per jaar verbruikt. Monteer niet meer panelen (vermogen) dan je jaarverbruik.

Kan ik de omvormer samen met mijn buurman kopen?

Nee, elke deelnemer moet zijn eigen systeem aanleggen en heeft dus ook zijn eigen omvormer.

Wanneer de stroom van het net uitvalt, nemen mijn zonnepanelen het dan over?

Nee, de zonnestroom installaties zijn zogenoemde netgekoppelde systemen. De opgewekte stroom van de zonnepanelen wordt geleverd aan het net. Als de netspanning wegvalt, stopt de omvormer ook. Dat is om veiligheidsredenen zo geregeld.

Kan ik zelf de bekabeling aanleggen van de omvormer naar de meterkast? Wat voor een kabel heb ik dan nodig?

Wij werken in deze actie met grotere systemen van steeds een aantal zonnepanelen tegelijk. Bij die systemen moet de meterkast aangepast worden. Dat is werk voor een erkende installateur. Je kunt met je installateur afspreken dat je toch zelf werkzaamheden uitvoert. In alle gevallen doen wij een eindcontrole om er zeker van te zijn dat de installatie goed werkt en dat hij veilig is.

Wanneer heb ik een aparte groep nodig?

Als je meedoet aan onze actie, heb je in principe altijd een extra groep nodig. Een zonnesysteem met een totaal vermogen van 600 watt mag aangesloten worden op één groep in de meterkast. Wil je een groter vermogen plaatsen, en dat doe je al als je drie panelen aanschaft, dan is aanleg van een extra groep nodig. Heb je hier vragen over, raadpleeg dan je installateur.

Elektriciteit terugleveren

Soms wek je meer elektriciteit op dan je zelf nodig hebt. Bijvoorbeeld als je op vakantie bent. De energie die je niet zelf gebruikt, lever je dan terug aan het plaatselijke elektriciteitsnet. Je leverancier zorgt ervoor dat die stroom wordt gesaldeerd. Dat betekent dat je op een ander moment net zoveel stroom terugkrijgt als je geleverd hebt. Dat is wettelijk zo geregeld voor particuliere stroomafnemers. De meeste energieleveranciers salderen tot 5000 kWh. Dat is het minimum. ReggeStroom saldeert onbeperkt.
Informatie over Salderen

Moet ik melden dat ik nu zonnepanelen heb?

Als je zonnepanelen werken, moet je dat even melden bij de netbeheerder (in de regio gemeente Hellendoorn is dat Enexis). De netbeheerder controleert de capaciteit van het netwerk in je regio. Een andere taak van de netbeheerder is het doorgeven van de meterstanden aan je energieleverancier. Als Enexis jouw netbeheerder is kun je de teruglevering aanmelden via 088- 857 67 75. Je kunt ook per email contact met ReggeStroom opnemen.

Welk onderhoud hebben zonnepanelen nodig?

Zonnepanelen vergen nauwelijks onderhoud. Het is voldoende om eens per jaar te (laten) controleren of alle onderdelen goed werken en de panelen nog goed vast zitten. Je kunt de werking als je dat wilt ook aflezen op je eigen computer.
Zonnepanelen worden nauwelijks vuil. Vogelpoep, bladeren en ander vuil spoelt met de regen van de panelen af. Dat is wel een beetje afhankelijk van de hellingshoek. Reinigen is in ieder geval af en toe noodzakelijk als de panelen bijna horizontaal liggen.

Hoe kom ik aan een geschikte meter?

Voor het salderen heb je een geschikte teruglevermeter nodig. Je kunt hiervoor terecht bij Enexis, de netbeheerder. Enexis kan je vertellen of je huidige hoofdmeter geschikt is, of dat deze vervangen moet worden. Als je duurzaam energie opwekt, verwisselt Enexis je hoofdmeter kosteloos voor een teruglevermeter.

Heb ik een vergunning nodig?

Nee. In bijna alle gevallen mag je zonder vergunning zonnepanelen plaatsen. Als je toch twijfelt, kun je alle informatie over zonnepanelen en vergunningen vinden op de website www.omgevingsloket.nl.

Is een bouwvergunning nodig bij schuine daken?

Zonnepanelen op schuindaken is vergunningsvrij, indien binnen het dakvlak geplaatst wordt. Bij twijfel altijd navraag doen bij de gemeente.

Is een bouwvergunning nodig bij platte daken?

Het plaatsen op een plat dak is vergunningsvrij indien de hoogte van de zonnepanelen gelijk is aan de afstand tot de rand. Voorbeeld: een paneel van ca. 1.700 x 1.000 mm. Indien het paneel staand onder een hoek van 45 graden wordt geplaatst is de hoogte ongeveer 120 cm. Indien het paneel liggend onder een hoek van 45 graden wordt geplaatst is de hoogte ca. 70 cm. Bij staande plaatsing dient men dan minimaal 120 cm van de rand van het platte dak te blijven en bij liggende plaatsing dus 70 cm.

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven hebben een zakelijk energiecontract en betalen een lagere kwh-prijs dan particulieren. Is het dan wel interessant om zonnepanelen te plaatsen?
De terugverdientijd is voor bedrijven vooral afhankelijk van fiscale mogelijkheden en van subsidieregelingen. Wil je daarover meer weten? Neem contact met ons op.

Kan ik gebruik maken van de Energie Investering Aftrek (EIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

In principe kan dit. Het is raadzaam daarover je eigen accountant te laten adviseren. Je kunt met de EIA ongeveer 8 tot 10% op de investering besparen.

Is er nog een goedkoper alternatief voor het 230 Wp zonnepaneel?

Ja er is ook een 190 Wp zonnepaneel beschikbaar, om een aantal redenen speciaal geschikt voor bedrijven.

 

Bekijk ook

Begrippenlijst ZonneStroom

Stel je vraag

Staat je vraag hier niet bij, neem dan contact met ons op.

 

@regge_stroom
@WNLOpZondag @mariannezw Klimaatverandering is realiteit. Het hebben van een 'opinie' verandert daar niks aan, emis… twitter.com/i/web/status/8…

Retweeted maandag, 17 april 2017


Mooi om te lezen hoe een jongere generatie het werk voortzet en eigentijdse middelen als crowdfunding hanteert… twitter.com/i/web/status/8…

Retweeted donderdag, 30 maart 2017


We moeten heel snel van olie, kolen en gas naar wind en zon. Intussen geeft Shell heel veel geld uit om lokaal duur… twitter.com/i/web/status/8…

dinsdag, 28 februari 2017