Persberichten

ReggeStroom onderzoekt nieuwe loot aan de stam: windstroom

29-05-2015

Energiecoöperatie ReggeStroom, die diverse duurzame energieprojecten op haar naam heeft staan, heeft plannen om een aantal windturbines te plaatsen in Nijverdal op het bedrijventerrein in aanbouw ’t Lochter III.

Het betreft drie tot vier turbines waarmee in circa de helft van de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in de gemeente Hellendoorn kan worden voorzien. “Het wordt een bijzonder project waar inwoners uit de omgeving in kunnen participeren” zo geeft Wim Diepeveen, Directeur van ReggeStroom aan. “En met deze windmolens willen we unieke recreatiemogelijkheden ontwikkelen, zoals een uitkijkplatform en de hoogste klimwand van Nederland”. ReggeStroom werkt voor dit project samen met twee andere Twentse bedrijven: Mecal uit Enschede dat een uniek torenconcept ontwikkeld heeft en Pondera Consult uit Hengelo als adviseur. “We hebben inmiddels de gemeente geïnformeerd over onze plannen en willen de komende periode serieus het project uit gaan werken” aldus Diepeveen. “Daarbij willen we zoveel mogelijk partijen en belanghebbenden uit de buurt betrekken. We willen dat het echt een lokaal project wordt dat een meerwaarde heeft voor Nijverdal. Niet alleen groene energie, maar ook nieuwe impulsen voor toerisme en recreatie.” 

Een van de eerste stappen die gezet gaat worden is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek waarbij ook de effecten van een dergelijk project bepaald worden en of het project kan voldoen aan de geldende eisen en normen voor geluid, slagschaduw, ecologie en veiligheid. Ook zal het bedrijf waarschijnlijk starten met windmetingen om de windsnelheden exact te bepalen. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om vervolgstappen te bepalen.

 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit persbericht of wilt u nadere informatie over ReggeStroom, neemt u dan contact op met Wim Diepeveen (directeur), telefoon 0548 870080 of 06 20535832, of via de mail info@regge-stroom.nl.

Generatoren Molen de Hoop geplaatst

Vrijdag 23 mei 2014 zijn twee generatoren in molen De Hoop geplaatst door Vaags Molenmakerij uit Aalten, in samenwerking met Molenmakerij Groot Wesseldijk uit Lochem. Dat is gebeurd in opdracht van door ReggeStroom (Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn U.A.), eigenaar van de installatie.

Het is de eerste installatie van twee generatoren die wordt geplaatst in een oude korenmolen (uit 1854) in Nederland. Een eerste testversie van dit nieuwe type generator die sterk wisselende toerentallen kan verwerken, is in 2011 geplaatst in de Zwiepse molen in Lochem. Op basis daarvan is eind 2012 een prototype met één generator geplaatst in De Zandhaas in Velsen. De daar opgedane ervaring is weer gebruikt om een nog compactere en efficiëntere installatie te maken voor molen De Hoop in Hellendoorn.

Onderdelen van het systeem zijn de afgelopen maanden gemaakt in Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Nu de generatoren in de molen geplaatst zijn, kan in de komende week de gehele installatie bedrijfsklaar gemaakt worden. Dit betekent dat Henk Stemerdink van Dochteren I.A., ontwerper van het systeem, de generatoren aansluit op de besturingskast en de hele configuratie klaarmaakt en uittest. Eind van de week kan de molenaar dan gaan proefdraaien.

Daarna wordt de installatie aangesloten op de omvormers, zodat de molen stroom kan gaan leveren. Voorlopig wordt de stroom gebruikt door de molen zelf en door Kamphuis Fietsen, de buurman van molen De Hoop. In de loop van de komende maanden bekijkt ReggeStroom aan wie nog meer molenstroom geleverd kan gaan worden.

Het project ‘Duurzaam wind in de zeilen’ is tot stand gekomen op initiatief van molenaar Jan van de Belt en gerealiseerd door ReggeStroom. De voor de twee generatoren benodigde gelden van in totaal € 100.000,-- zijn bijeengebracht door een Europese subsidie van Leader, een bijdrage van de Provincie Overijssel en een bijdrage van de gemeente Hellendoorn (samen € 40.000,--), een bijdrage van de Stichting Doen (€ 30.000,--), bijdragen vanuit de crowdfundingsactie en een bijdrage van ReggeStroom.

 

 

 

 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit persbericht of wilt u nadere informatie, neemt u dan contact op met Wim Diepeveen, telefoon 0548 870080 of 06 20535832, of via de mail info@regge-stroom.nl of kijk op onze website www.regge-stroom.nl